Gon.li vs Bit.ly

Gon.li vs Bit.ly17.Mar.2021


So sánh Gon.li với Bit.ly!

Xem thêm

Cơ bản về liên kết (địa chỉ web)17.Mar.2021


Bài viết này giải thích cơ bản các thành phần của một liên kết dành cho người mới bắt đầu (đủ để sử dụng dịch vụ rút gọn liên kết Rebranding.today). Lý do là nếu đào sâu thì sẽ liên quan rất nhiều đến kỹ thuật (chuyên sâu thì xem tại https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_URL)

Xem thêm

[Real Case] Bạn làm gì khi nhận góp ý sau khi chia sẻ tài liệu?

[Real Case] Bạn làm gì khi nhận góp ý sau khi chia sẻ tài liệu?15.Mar.2021


Khi chia sẻ một tài liệu nào đó qua các phương tiện như email, mạng xã hội... sẽ không thiếu các trường hợp, tài liệu chúng ta gửi đi (1) có một số thiếu sót và hoặc (2) sau khi chia sẻ xong thì nhận được ý kiến đóng góp. Vậy làm thế nào để UNDO trong trường hợp này! Nếu bạn chia sẻ trực tiếp thì khá là khó, bạn gửi lại email? thật không chuyên nghiệp; bạn xóa bài viết trên facebook và post lại? thật cũng không chuyên nghiệp. Rebranding.today sẽ giúp bạn ngừng nỗi lo lắng này.

Xem thêm

We are social