Cơ bản về liên kết (địa chỉ web) 17.Mar.2021


Bài viết này giải thích cơ bản các thành phần của một liên kết dành cho người mới bắt đầu (đủ để sử dụng dịch vụ rút gọn liên kết Rebranding.today). Lý do là nếu đào sâu thì sẽ liên quan rất nhiều đến kỹ thuật (chuyên sâu thì xem tại https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_URL)

Đối với vấn đề rút gọn liên kết, chúng ta hãy xem xét 3 trường hợp sau:

Cơ bản về liên kết

1. Liên kết gốc: đây là những địa chỉ/liên kết/URL mà muốn chia sẻ. ví dụ như bạn chia sẻ một tài liệu trong Google Drive như sau https://drive.google.com/file/d/0BwTmKQGTnSLyWFVfWndha0hzVVk/view?usp=sharing « rất dài và khó nhớ phải không?

2. Liên kết rút gọn công cộng: rebranding.today cũng cung cấp 1 tên miền công cộng để bạn sử dụng là gon.li 

3. Liên kết rút gọn thương hiệu (branded): đây là giải pháp tốt nhất vì bạn không phải chia sẻ tài nguyên với bất kì ai và liên kết này có đầy đủ mọi lợi thế: ngắn gọn, dễ nhớ, thương hiệu của bạn.

và một loại thứ 4 nữa là liên kết rút gọn ngẫu nhiên, bạn chỉ nên sử dụng hình thức này nếu chỉ muốn một yếu tố là ... liên kết ngắn nhất có thể. ví dụ: https://gon.li/A3dfd

Vậy khi chia sẻ tài nguyên trên internet, nếu được chọn, bạn sẽ chọn chia sẻ loại liên kết nào trong 4 loại liên kết phía trên? Câu trả lời là tùy vào nhu cầu của bạn là gì. Tuy nhiên, hình thức thứ 3 (branded links) vẫn là tối ưu nhất. Với Rebranding.today, bạn có thể sử dụng mọi tính năng mà không cần phải tốn bất cứ chi phí nào.

Thân chào,

Brian Cao

Hãy tham khảo thêm tại https://gon.li/links-explained​! 

We are social