Gon.li vs Bit.ly

Gon.li vs Bit.ly 17.Mar.2021


So sánh Gon.li với Bit.ly!

Tiêu chí Gon.li Bit.ly Kết quả
Độ dài tên miền 5 ký tự 5 ký tự Hòa
Alias ngẫu nhiên https://gon.li/fsoew
alias » 5 ký tự
https://bit.ly/3qPpmRH
alias » 7 ký tự
Gon.li ngắn hơn
URL Tùy chỉnh
(custom alias)
Tối thiểu 4 ký tự Tối thiểu 6 ký tự Gon.li ngắn hơn
Alias đẹp(*) Rất rất nhiều Rất rất ít Gon.li tốt hơn
Chi phí Free Free Hòa

(*) Alias đẹp là alias mà bạn muốn sử dụng và có thể sử dụng. Dịch vụ của bit.ly quá phổ biến nên URL tùy chỉnh không còn nhiều, những alias ngắn, đẹp thường đã bị sử dụng.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết!

Thân chào,
Brian Cao

Hãy tham khảo thêm tại https://gon.li/inspiration!

We are social