Dịch vụ khách hàng

Giải pháp nhanh và ngắn gọn

Nâng cao dịch vụ khách hàng của bạn với các liên kết ngắn và thông tin phân tích mạnh mẽ.

Liên kết được gắn thương hiệu

Thu hút nhiều nhấp chuột hơn vào các liên kết của bạn bằng cách cho khách hàng biết họ đang được gửi từ một nguồn đáng tin cậy.

Liên kết Di động

Hướng khán giả của bạn đến các chức năng cụ thể trong ứng dụng hoặc trang web của bạn bằng liên kết sâu dành cho thiết bị di động (coming soon)!

Quản lý Chiến dịch & Phân tích

Đo lường mức độ tương tác của khách hàng cho nội dung được cá nhân hóa được chia sẻ trên quy mô lớn.

 

 

Rebranding.today - dịch vụ rút gọn liên kết cho mọi người.
Xây dựng thương hiệu, kết nối khách hàng.